Top placements on SBC lists 2008
# 2 Best Breeder
# 2 Best Progenydog/Avelshund Ch No-Nonsense's Baronbyron
# 3 Best Progenybitch/Avelstik Beastly's Tomorrow Never Knows
# 4 Best Progenybitch/Avelstik Ch Beastly's Never Mind
# 7 Best Showdog/utställningshund Beastly's Ned Of Crichton
#8 Best Showdog/utställningshund Ch Beastly's Nevermore Without You

#10 Best Showbitch/utställningstik Beastly's Bell Of Aberdour

Tack till alla som gjorde det möjligt - Thank's you all who made it possible

2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015

Resultat/
Results

2008

Specialklubbens 10-i-top lista utställning 2008 -
The specialityclubs top-10 list show 2008

2:a Bästa Uppfödare - 2nd Best Breeder
Endast slagna av "vår" uppfödare Kennel Alistair's som vi sänder ett grattis till!
Only beaten by "our" breeder Kennel Alistair's, we send a congratulation!

Med/With:
Ch Beastly's Never Mind
Ch Beastly's No-No Look Again
Ch Beastly's Nevermore Without You
Beastly's Ned Of Crichton
Beastly's Bell Of Aberdour

Hanar - Dogs
7:a - 7th:
Beastly's Ned Of Crichton
8:a - 8th:
Ch Beastly's Nevermore Without You
17:e - 17th: Beastly's This Is The Time

Tikar - Bitches
5:a - 5th:
Ch Beastly's Never Mind
10:a - 10th: Beastly's Bell Of Aberdour
11:a - 11th: Ch Beastly's No-No Look At Me

Avelshanar - Studdogs
2:a - 2nd:
Ch No-Nonsense's Baronbyron
Med/With: Beastly's Ned Of Crichton, Bell Of Aberdour, Beth Of Balfour
Reinlake's Golden Eye, Goldfinger

Avelstikar - Broodbitch
3:a - 3rd:
Beastly's Tomorrow Never Knows
Med/With: Ch Beastly's Never Mind, Ch Beastly's Nevermore Without You, Beastly's This Is The Time
4:a - 4th: Ch Beastly's Never Mind
Med/With: Beastly's Ned Of Crichton, Noel Of Dunbar, Bell Of Aberdour, Beth Of Balfour, Bess Of Kilchurn

2008 resulterade i/resulted in:

  • 9 Cert/CAC
  • 5 CACIB
  • 2 R-CACIB
  • 5 BIR/BOB
  • 3 BIM/BOS
  • 3 BIG-placering
  • 5 Championtitlar
och vår första/and our first Internationella champion Lord
BIR Ch Highflying Cheyenne Morgan och Lennart Charlotte och Yippie